Tècnic metal·listes I

Cultura constructiva i afany de perfeccionament

Ens caracteritzem per una cultura constructiva i amb afany de perfeccionament.


Política de qualitat

L'objectiu del sistema de gestió de la qualitat implantat és garantir que TECNIC METAL·LISTES I S.L. comprèn les necessitats expresses o implícites de les parts interessades, realitzant els serveis de fabricació i instal·lació de fusteria d'alumini, serralleria i transformació de xapa metàl·lica amb un nivell de qualitat que satisfaci les seves requisits.

Per aconseguir aquest propòsit concentrem Els nostres esforços i dedicació a:

  • Facilitar als nostres clients la prestació del servei objecte de la nostra activitat complint les necessitats que ells tenen i si pot ser excedint les seves expectatives.
  • Proporcionar al nostre personal la motivació, capacitació, informació, equipament i infraestructura que li permeti desenvolupar les seves tasques amb un nivell d'eficàcia òptim.
  • Assegurar una base de proveïdors amb qui treballar en estreta col·laboració.
  • Optimitzar els recursos de l'empresa i garantir el correcte estat de les instal·lacions per donar un servei millor.
  • Innovem en proveir nous productes per donar als nostres clients els últims avenços del mercat.
  • Complim amb tots els requisits de la legislació aplicable a la nostra activitat, els compromisos adquirits amb els nostres clients i totes aquelles normes internes o pautes d'actuació als que voluntàriament ens sotmetem.
  • Millorar contínuament els nostres processos i serveis a través de l'aplicació de principis de conducció basats en els conceptes de qualitat i gestió participativa, determinant també els mitjans per prevenir no conformitats i eliminar les seves causes.

Aquesta política de qualitat i el compromís de la nostra direcció es sustenten en objectius mesurables més concrets, el seguiment es porta a terme a les revisions que la direcció realitza sobre el sistema i es controla el seu compliment per mitjà de l'anàlisi de dades, tenint en compte tots els requisits legals i reglamentaris que són d'aplicació per a l'exercici de l'activitat.

A Sant Vicenç dels Horts


Coneix els nostres serveis. Aquí pots descarregar el nostre fulletó d'informació general.